PA IGUALADA SA s’ha dotat d’un canal de denúncies que permet comunicar, de manera confidencial i a través d’un formulari senzill, aquelles activitats i conductes potencialment irregulars que puguin suposar un incompliment d’aquest codi ètic i/o la possible comissió d’una infracció o delicte.

 

Objectiu

Prevenir incompliments normatius.

Dotar a l’empresa d’una mesura de control sobre la seva pròpia activitat.

Contribuir a l’eficiència de funcionament de l’empresa amb la millora continua dels processos interns per a la gestió i el control de conductes il·legals o contraris a la cultura ètica de l’empresa.

 

Destinataris

Aquest canal per a l’enviament de denúncies està a disposició de tots els grups d’interès de l’empresa: Persones treballadores, proveïdors…

 

Descripció de l’actuació

PA IGUALADA SA posa a la seva disposició una via de denuncia:

A través d’un correu electrònic al correu: paigualada@fornalemany.cat

Les denúncies rebudes seran tractades amb confidencialitat i diligència per les persones responsables del seguiment del canal, que hauran d’investigar els fets denunciats.

El tràmit d’investigació inclourà sempre una entrevista privada amb la persona suposadament responsable de la conducta denunciada, que formularà les al·legacions que consideri.

Durant la investigació, la direcció elaborarà un informe sobre les conclusions que serà posat en coneixement de la directiva i de la persona que va realitzar la denúncia en el cas que no sigui anònima.

Les denúncies hauran de ser resoltes en el termini màxim de 30 dies naturals.